ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تماس با ما | جهان غذا شبکه صنایع غذایی ایران

دفتر مرکزی شرکت

تلفن: ۸۸۸۸۸۸۸۸

نمابر: ۸۷۸۷۸۷۸۷

پست الکترونیکی: info@example.com

آدرس: تهران، تهران، پارک وی

ساعات کـــاری مــرکــز

۹:۳۰ صبـــــح الــی ۱۸

به غیـــــر از روزهـــــای تعطـــیل و پنــج شنبــــه­ ها ۹ صبــــح الی ۱۴ مـــــی­باشــــد.